Doplňkové služby Charity Český Těšín zajišťují poskytování neregistrovaných služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Zahrnují provoz:

Doplňkové služby
Jablunkovská 997/84
737 01  Český Těšín.

 

Zodpovědná osoba:

Danuta Juroszek, vedoucí Doplňkových služeb

Tel.: 733 625 952

E-mail: danuta.juroszek@ceskytesin.charita.cz