Charitní služby pro domácnosti

CHSpD - novéCo jsme:

Doplňková služba charitní pomoci při péči o dům a domácnost. Nejedná se o registrovanou sociální službu dle zákona č.108/2006 Sb. o soc. službách.

Služba jsou poskytována v pracovních dnech: pondělí - pátek, 7 - 15 hod.

Pro koho:

Služba je určena pro seniory, osoby s dočasným či trvalým postižením a osoby se sníženou soběstačností.

Nabízíme:

Drobné práce a pomoc s údržbou domácnosti a domova, např. sečení trávy, pokos dřevin, hrabání listí, drobné domácí práce a opravy. Neprovádíme výmalbu interiérů, péči o domácí zvířata, práci s nebezpečným materiálem. 

Cena:

Ceník - Charitní služby pro domácnosti

 

Manuální práce v domácnostech: 

  • manuální, drobné domácí a údržbářské práce: 150,- Kč/hod
  • benzín při sečení: 10,- Kč/15 min
  • materiál při opravách: dle nakoupeného materiálu

Forma:

Klient služby si jednotlivé úkony/práce objednává minimálně s dvoudenním předstihem. Měsíčně je pak prováděno vyúčtování služeb. Pracovník vede u klienta měsíční výkaz práce, který se měsíčně odevzdává jako podklad pro vyúčtování.

  • GDPR

Informace pro klienty.pdf
Informace pro zájemce o DS.pdf
Formulář pro uplatnění práv uživatele.pdf

 

 

Charita  Český Těšín

Charitní služby pro domácnosti
kontaktní údaje

Provozní náklady byly částečně finančně podpořeny v rámci "Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017".

Tato služba byla finančně podpořena městem Český Těšín z projektu "Podpora specializované dopravy Charity Český Těšín"

logo_jpg

logo_Cesky_Tesin_RGB-nové

Provozní náklady související se zajištěním služby "Přeprava seniorů a osob se sníženou soběstačností" byly částečně financovány městem Český Těšín.