Charitní Taxík Maxík

Co jsme:

Přepravní služba je realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den, pondělí – pátek 7 – 15 hod. Služby poskytované v rámci Taxík Maxík nejsou běžnou komerční taxislužbou.

Pro koho:

Služba je určena výhradně pro osoby s trvalým bydlištěm na území města Český Těšín a Chotěbuz starší 65 let nebo osoby imobilní, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (bez ohledu na věk), které nevyužívají pobytové sociální služby. Osoba splňující tyto podmínky má nárok na přepravu jedné osoby navíc zdarma, pokud je tato osoba nezbytná jako doprovod.

Nabízíme:

Přeprava seniorů starších 65 let a osob, držitelů průkazu ZTP a ZTP/P (bez ohledu na věk).

Cena:

Ceník - Taxík Maxík

Přepravní služby: 

  • přepravné v rámci Českého Těšína a obce Chotěbuz: 30,- Kč za jízdu a osobu
  • přepravné mimo území Českého Těšína – přepravné k poskytovatelům zdravotních služeb (Karviná, Havířov, Třince): 10,- Kč/km
  • přistavení vozidla (mimo Český Těšín a Chotěbuz): 20,- Kč
  • cena čekání do 1 hod: 40,- Kč
  • cena čekání nad 1 hod: 40,- Kč + 25,- Kč za každých započatých 15 min

Forma:

S klienty je uzavírána písemná smlouva na dobu neurčitou. Klienti si službu objednávají telefonicky, minimálně s 24 hod předstihem, v pracovních dnech od 8 do 14 hod. Měsíčně je pak prováděno vyúčtování služby. Pracovník vede u klienta měsíční výkaz jízd, který se měsíčně odevzdává jako podklad pro vyúčtování.

Dispečink přepravní služby Charitní taxík Maxík: tel.: 605 912 918

Provozní řád přepravních služeb

  • GDPR

Informace pro klienty
Informace pro zájemce o službu
Formulář pro uplatnění práv uživatele 

 

Charita  Český Těšín

Charitní Taxík Maxík
kontaktní údaje

logo_Cesky_Tesin_RGB-novéMSK - logo HD