Přímá hmotná pomoc

Bazárek - nový Michael

Účelem poskytování přímé hmotné pomoci je zabezpečit osobu či rodinu v mimořádné situaci. Mimořádnou situací se rozumí nečekané výdaje, živelná pohroma, návrat z výkonu trestu a další události podle posouzení odpovědné osoby.

Cílovou skupinou je osoba nebo rodina v územní působnosti Charity Český Těšín.

 

 

Přímá hmotná pomoc je poskytována na základě:

  • vydaného doporučení PHP buďto sociálním pracovníkem obce Český Těšín nebo sociálním pracovníkem ORP (obce s přenesenou působností) či jiné obce
  • vedoucím či sociálním pracovníkem jednotlivých sociálních nebo zdravotních služeb Charity Český Těšín či vedoucím pracovníkem Doplňkových služeb.
  • vydaného potvrzení o předání přímé hmotné pomoci pro obce

 

Forma:

Materiální pomoc

  • jedná se o pomoc ve formě ošacení poskytovaného prostřednictvím Charitního bazárku.

Výdej materiální pomoci:

PO – PÁ, 9 -15 hod.

  • na adrese Charitního bazárku, Ostravská 285, 737 01 Český Těšín

Potravinová pomoc

  • jedná se o pomoc formou potravinových balíčků, popř. doplněných o hygienické potřeby.

Výdej potravinové pomoci:

PO,   10 – 12 hod. (nebo po telefonické domluvě)
STŘ, 10 - 14 hod.

  • na adrese Doplňkových služeb, Jablunkovská 84, 737 01 Český Těšín

 

Četnost vydávání PHP potravinové je zpravidla 1 x měsíčně/osoba. U PHP ve formě ošacení
je omezení max. 10 ks oděvů/ osoba/měsíc.

  • GDPR

Informace pro klienty.pdf 
Informace pro zájemce o DS.pdf 
Formulář pro uplatnění práv uživatele.pdf

Jakákoliv forma pomoci výše uvedená není nároková a je poskytována dle aktuálních možností Charity Český Těšín.

 

Charita  Český Těšín

Přímá hmotná pomoc
kontaktní údaje