Startovací byty

CHSpD - nové

Jedná se o návaznou službu, která má pomoci matkám s dětmi, které prošly azylovými domy nebo službou sociální rehabilitace. Klientky mohou díky startovacímu bytu získat zkušenost s vlastním bydlením za zvýhodněných podmínek. Předpokladem pro získání bytu je zvládnutí péče o svou osobu a o děti, schopnost finanční gramotnosti a pečovat o domácnost.

V současné době máme 4 startovací byty.

 

  • GDPR

Informace pro klienty - startovací byty.pdf 
Informace pro zájemce o DS.pdf 
Formulář pro uplatnění práv uživatele.pdf

 

Charita  Český Těšín

Startovací byty
kontaktní údaje