Startovací byty

 

Jedná se o návaznou službu, která má pomoci matkám s dětmi, které prošly azylovými domy nebo službou sociální rehabilitace. Klientky mohou díky startovacímu bytu získat zkušenost s vlastním bydlením za zvýhodněných podmínek. Předpokladem pro získání bytu je zvládnutí péče o svou osobu a o děti, schopnost finanční gramotnosti a pečovat o domácnost.

V současné době máme 3 startovací byty.

Kontakt:

Jablunkovská 84, Český Těšín, 737 01

Vedoucí služby: Jiřina Grebeňová 

Tel.: 733 625 952

E-mail: jirina.grebenova@ceskytesin.charita.cz