Dotazník pro praktikanty, dobrovolníky, odbornou veřejnost

Dotazník slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb a může být anonymní.

1. Prosím označte
2. Jak hodnotíte vstřícnost pracovníků (1 – výborná, 4 – neuspokojivá)
4. Jakou službu klientům doporučujete nebo vnímáte jakou potřebnou? *

Děkuji za vyplnění dotazníku.

Šárka Jonsztová, vedoucí Charitního střediska sociální rehabilitace

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás