Dotazník pro klienty Charitního střediska sociální rehabilitace

Dotazník je anonymní a slouží ke zjištění spokojenosti a získání případných námětů na změnu.

1. Označte, jakou nabídku naší služby jste využil/a *
2. Pomohli Vám pracovníci, s čím jste potřeboval/a?
3. Jak hodnotíte komunikaci pracovníků? *
4. Byl/a jste pracovníkem sociální rehabilitace seznámen/a s danou službou, svými právy a povinnostmi? *
5. Byl/a jste seznámen/a s možností podat si stížnost nebo připomínku na danou službu? *

Děkuji za vyplnění dotazníku.

Šárka Jonsztová, vedoucí Charitního střediska sociální rehabilitace

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás