Dotazník pro rodiny a blízké

Dotazník slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb a pomůže nám zjistit, co můžeme zlepšit.

Vyberte službu, kterou hodnotíte
Ohodnoťte práci pečovatelek (1 = výborná – 5 = neuspokojivá)
Víte, že v případě nespokojenosti si můžete stěžovat?
Doporučil/a byste tuto službu svým známým

Děkujeme za vyplnění. Společně tak službu zlepšujeme.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás