Charitní poradna pro finanční a právní tíseň

V Charitní poradně poskytujeme informace a rady lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a tuto situaci neumí vyřešit vlastními silami.  Nejedná se pouze o poskytnutí odborných informací, ale také o aktivní pomoc formou sepsání návrhů, pomoc s vyplněním formulářů či sepsáním dalších písemností. 

Jedná se o bezplatnou registrovanou sociální službu.

Služba nabízí:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 • předání kontaktu na jinou instituci, zároveň může pracovník klientovi vyhledat základní informace o této instituci (provozní dobu, veřejný závazek, konkrétní osobu, na kterou se obrátit apod.)

Sociálně terapeutické činnosti

 • předání informací
 • vysvětlení právních norem
 • konzultace písemností
 • právní poradenství

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc s vyplněním formuláře 
 • pomoc při sepsání návrhu, dopisů, insolvenčních návrhů apod
 • pomoc při komunikaci s exekutorem např. žádost o splátkový kalendář
 • podpora klienta při obnovení vztahů s rodinou a blízkými
Oddlužení: 

Dne 11.4.2018 udělilo ministerstvo spravedlnosti Charitě Český Těšín akreditaci (AO -015 -2018), díky které je Charitní poradna oprávněna k sepisu a podání insolvenčního návrhu. V oblasti oddlužení poskytujeme zejména tyto činnosti:

 • konzultace (sdělíme základní podmínky pro oddlužení, provedeme orientační výpočet a sdělíme, co vše je potřeba k návrhu na povolení oddlužení doložit)
 • sepis návrhů (poté, co má pracovník k dispozici potřebné dokumenty, připraví návrh na povolení oddlužení)
 • podání návrhu (podání insolvenčního návrhu k soudu).
Služba je určena:

Služba je určena osobám, které se dostanou do krizové a tíživé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí) a to zejména z důvodu: dluhové problematiky (insolvence, exekuce), rodinné právo (rozvod, svěření dítěte do péče), bytová problematika, sociální dávky, pracovněprávní vztahy aj. 

Službu nemůžeme poskytnout: cizincům, se kterými se nejsme schopni dorozumět bez doprovodu tlumočníka, osobám, vyžadujícím speciální, alternativní způsob komunikace, se kterými se poradce, nedorozumí, bez doprovodu tlumočníka, osobám žádajícím pouze právní zastupování

Dokumenty:

Leták služby

Formulář pro podávání stížností
Informace pro klienty sociální služby a zpracování jejich osobních údajů
Informace pro zájemce sociální služby a zpracování jejich osobních údajů
Náležitosti smlouvy
Práva a povinnosti klientů Charitní poradny.pdf
Pravidla pro vyřízení stížnosti
Veřejný závazek

Kontakty:                                                                                                    

Vedoucí Charitní poradny pro finanční a právní tíseň - Mgr. Jana Turoňová
tel.: 603 287 231, email: jana.turonova@ceskytesin.charita.cz

Sociální pracovník - Mgr. Michal Kawulok
tel.:731 454 650, email: michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz

Sociální pracovník - Mgr. Tereza Čerešňová
tel.:734 796 858, email.: tereza.ceresnova@ceskytesin.charita.cz

Provozní doba:

Ambulantní forma

 • pondělí 8:00 - 14:00 pro neobjednané   
 • úterý 8:00 - 14:00 pro objednané
 • středa 9:00 - 17:00 pro objednané
 • čtvrtek 8:00 - 14:00 pro objednané

Terénní forma

Jedná se o doprovody na úřady a veřejné instituce ve městě Český Těšín, dále o doprovody k okresním soudům v Karviné, Havířově, Frýdku- Místku a ke krajskému soudu v Ostravě a také o doprovody k jednání s insolvenčním správcem.

 • pondělí - pátek dle individuální domluvy
Popis zařízení:

Charitní poradna se nachází nedaleko centra města Český Těšín, cca 15 minut od autobusového stanoviště a vlakového nádraží. V budově se nacházejí i jiné služby Charity Český Těšín – Charitní středisko „Klíč“ a Charitní bazárek. Charitní poradna má k dispozici konzultační místnost, která zajišťuje bezpečný prostor pro jednání s klientem. 

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín

5893_mskImage.ashx