Charitní poradna pro finanční a právní tíseň

V Charitní poradně poskytujeme informace a rady lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a tuto situaci neumí vyřešit vlastními silami.  Nejedná se pouze o poskytnutí odborných informací, ale také o aktivní pomoc formou sepsání návrhů, pomoc s vyplněním formulářů či sepsáním dalších písemností. 

Jedná se o bezplatnou registrovanou sociální službu.

Kontakty:                                                                                                    

Vedoucí Charitní poradny pro finanční a právní tíseň - Mgr. Jana Turoňová
tel.: 603 287 231, email: jana.turonova@ceskytesin.charita.cz

Sociální pracovník - Mgr. Michal Kawulok
tel.:731 454 650, email: michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz

Sociální pracovník - Mgr. Tereza Čerešňová
tel.:734 796 858, email.: tereza.ceresnova@ceskytesin.charita.cz

Provozní doba:

Ambulantní forma

 • pondělí 8:00 - 14:00 pro neobjednané   
 • úterý 8:00 - 14:00 pro objednané
 • středa 9:00 - 17:00 pro objednané
 • čtvrtek 8:00 - 14:00 pro objednané

Terénní forma

Jedná se o doprovody na úřady a veřejné instituce ve městě Český Těšín, dále o doprovody k okresním soudům v Karviné, Havířově, Frýdku- Místku a ke krajskému soudu v Ostravě a také o doprovody k jednání s insolvenčním správcem.

 • pondělí - pátek dle individuální domluvy
Služba nabízí:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 • předání kontaktu na jinou instituci, zároveň může pracovník klientovi vyhledat základní informace o této instituci (provozní dobu, veřejný závazek, konkrétní osobu, na kterou se obrátit apod.)

Sociálně terapeutické činnosti

 • předání informací
 • vysvětlení právních norem
 • konzultace písemností
 • právní poradenství

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc s vyplněním formuláře 
 • pomoc při sepsání návrhu, dopisů, insolvenčních návrhů apod
 • pomoc při komunikaci s exekutorem např. žádost o splátkový kalendář
 • podpora klienta při obnovení vztahů s rodinou a blízkými
Oddlužení: 

Dne 11. 4. 2018 udělilo ministerstvo spravedlnosti Charitě Český Těšín akreditaci (AO -015 -2018), díky které je Charitní poradna oprávněna k sepisu a podání insolvenčního návrhu. V oblasti oddlužení poskytujeme zejména tyto činnosti:

 • konzultace (sdělíme základní podmínky pro oddlužení, provedeme orientační výpočet a sdělíme, co vše je potřeba k návrhu na povolení oddlužení doložit)
 • sepis návrhů (poté, co má pracovník k dispozici potřebné dokumenty, připraví návrh na povolení oddlužení)
 • podání návrhu (podání insolvenčního návrhu k soudu).
Služba je určena:

Služba je určena osobám, které se dostanou do nepříznivé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí) a to zejména z důvodu: dluhové problematiky, rozvodu, ztráty bydlení, nezaměstnanosti, problémů v pracovně-právních vztazích, v oblasti ochrany spotřebitele apod. Poradna je dále určená osobám, které pečují o svého blízkého, anebo se o něj pečovat teprve chystají, případně pozůstalým, kteří o blízkého pečovali a tuto situaci nejsou schopni sami zvládnout. 

Službu nemůžeme poskytnout: 

 • osobám žádajícím právní zastupování,
 • osobám žádajícím služby notáře,
 • osobám žádajícím majetkové vypořádání,
 • osobám žádajícím daňové poradenství.
Dokumenty:

Leták služby

Formulář pro podávání stížností
Informace pro klienty sociální služby a zpracování jejich osobních údajů
Informace pro zájemce sociální služby a zpracování jejich osobních údajů
Náležitosti smlouvy
Práva a povinnosti klientů Charitní poradny.pdf
Pravidla pro vyřízení stížnosti
Veřejný závazek

 

Popis zařízení:

Charitní poradna se nachází v budově „bývalého mlýna“. Je dobře dostupná z vlakového nádraží i autobusového stanoviště. V budově se nacházejí i jiné služby Charity Český Těšín – Charitní středisko „Klíč“ a Charitní bazárek. Charitní poradna má k dispozici konzultační místnost, která zajišťuje bezpečný prostor pro jednání s klientem.

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín

5893_mskImage.ashx