Charitní poradna pro rodiny - seniory a pečující

V poradně pro rodiny – seniory a pečující provázíme a podporujeme rodinu, respektive pečující osobu, při péči o svého blízkého. Nabízíme jim možnost se v bezpečí poradny podělit o své pocity a trápení, které mohou při péči o blízkého pociťovat. Zároveň poskytujeme odborné informace, rady a praktickou pomoc v oblasti péče o osobu blízkou, kompenzačních pomůcek, příspěvku na péči aj. 

Jedná se o bezplatnou registrovanou sociální službu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

  • předání kontaktu na jinou instituci, zároveň může pracovník klientovi vyhledat základní informace o této instituci (provozní dobu, veřejný závazek, konkrétní osobu, na kterou se obrátit apod.)

Sociálně terapeutické činnosti

  • předání informací
  • vysvětlení právních norem
  • konzultace písemností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • pomoc s vyplněním formuláře 
  • pomoc při sepsání návrhu, dopisů apod.
  • podpora klienta při obnovení vztahů s rodinou a blízkými
Služba je určena:

Služba je určena seniorům starším 60 let, osobám pečujícím případně se teprve připravující pečovat o svého blízkého, který z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu není schopen se o sebe postarat sám, pozůstalým, kterým osoba o kterou pečovali, zemřela.

Službu nemůžeme poskytnout osobám, se kterými se nejsme schopni dorozumět např. osobám používající alternativní způsob komunikace, osobám hovořícím cizím jazykem pokud nepřijdou v doprovodu tlumočníka (piktogramy, neslyšící, komunikační tabulky, cizí jazyk apod.)

Dokumenty:

Informace pro klienty sociální služby a zpracování jejich osobních údajů
Informace pro zájemce sociální služby a zpracování jejich osobních údajů
Práva a povinnosti klientů
Náležitosti smlouvy
Pravidla pro vyřízení stížností.pdf
Veřejný závazek
Náležitosti smlouvy.pdf

Kontakty:

Vedoucí Charitní poradny pro rodiny - seniory a pečující, sociální pracovník - Mgr. Jana Turoňová,
tel.: 603 287 231, email: 58AkOdkj-gBFRYUSY.Fuad9k4gkmYZhaa8kmb

Sociální pracovník - Bc. Radka Heliošová, DiS.
tel.: 734 300 828, email: radka.heliosova@ceskytesin.charita.cz

Provozní doba:
  • pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 - 15:00 hod. - ambulantně
  • úterý 8:00 - 11:00 hod. - ambulantně
  • středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod. - terénně
Popis zařízení:

Charitní poradna pro rodiny – seniory a pečující se nachází v budově Komunitního centra, kde se nacházejí i další služby Charity Český Těšín (Charitní pečovatelská služba, Charitní asistence, Charitní centrum pro seniory a doplňkové služby). Součástí poradny je i výuková místnost, která slouží k ukázce a nácviku manipulace s obtížně pohyblivou osobou. 

Vložený kód

 

Obec Dolní Tošanovice podpořila finančním darem provoz Charitní poradny pro rodiny - seniory a pečující, a schválila působení této registrované služby na územi obce.
Dolní Tošanovice logo