Charitní středisko „Klíč“

V Charitním středisku Klíč poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pomáháme rodinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy např. ztráta bydlení, zaměstnání, finanční tíseň, výchovné problémy s dětmi. Podporujeme rodinu a pomáháme ji s řešením jejich problémů, neřešíme však problémy za ni. Docházíme k rodině do domácnosti nebo se setkáváme v terénu při pomoci s vyřizováním potřebných záležitostí na úřadech, školách, či u lékaře.

Charitní středisko „Klíč“ je bezplatnou registrovanou sociální službou.

Služba nabízí:
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Služba je určena pro:

Služba je určena pro rodiny s nezletilým dítětem/dětmi (do 18 let) a dalším členům rodiny, kteří se podílejí na výchově dítěte a žijí s nimi ve společné domácnosti; osamělé rodiče, kteří pečují o nezletilé dítě; těhotné ženy, u kterých je vývoj dítěte ohrožen.

Dokumenty:

Veřejný závazek
Formulář pro uplatnění práv zájemce jako subjektu osobních údajů

GDPR informace pro klienty o zpracování údajů
GDPR informace pro zájemce o zpracování údajů

Vnitřní pravidla poskytování služby
Pravidla pro vyřízení stížnosti
Formulář pro podání stížnosti
Odmítnutí poskytování sociální služby

Dotazník pro odbornou veřejnost

Kontakty

Vedoucí Charitního střediska "Klíč"  - Bc. Martina Krupová
tel.: +420 703 842 051, e-mail: martina.krupova@ceskytesin.charita.cz.

Sociální pracovník - Mgr. Patricie Turnová
tel.: +420 703 842 052, e-mail: patricie.turnova@ceskytesin.charita.cz.

Sociální pracovník - Mgr. Jaroslava Židková
tel.: +420 703 842 050, e-mail: 58Ey9-5nW5MsU9enW7c-T3icfmrCZ.2938Es-Z29g

Provozní doba:
  • pondělí - pátek 8:00 - 15:00 nebo dle individuální dohody
Popis zařízení:

Charitního střediska „Klíč“ sídlí na ulici Ostravská 285. V budově se také nachází Poradna při finanční a právní tísni a Charitní bazárek. Každý pracovník má své pracovní místo, notebook, telefon. V případě potřeby je možno ke konzultaci se zájemci či klienty využít těchto prostor.

 


Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín. 

5893_mskImage.ashx