Startovací byty

Poskytujeme podnájemní ubytování v bytech pro matky s dětmi, které prošly azylovými domy nebo sociálně aktivizační službou. Klientka startovacího bytu tak získává zkušenost s vlastním bydlením za zvýhodněných podmínek. Podmínkou přijetí žádosti o startovací byt je zvládnutí péče o sebe a děti, schopnost péče o domácnost a finanční gramotnost.

Jedná se o doplňkovou službu, tj. neregistrovanou sociální službu.

Služba nabízí:
  • výpomoc k získání startovacího bytu
  • zprostředkování jiné pomoci (např. sociální poradenství, přímá hmotná pomoc aj.)
Služba je určena pro:

Služba je určena pro matky s dětmi z azylových domů, matky s dětmi doporučené ze sociálně aktivizačních služeb.

Dokumenty:

GDPR informace pro klienty
GDPR formulář pro uplatnění práv uživatele

Kontakt:

Vedoucí startovacích bytů - Danuta Juroszek
tel.: 733 625 952, email: Z8AE-Z2bbkBCb3a6LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Provozní doba:
  • pondělí - pátek 7:00 - 15:00

Popis zařízení:

Kancelář služby startovacích bytů sídlí na ulici Jablunkovská 84. Vchod je situován ze zadní strany budovy od ulice Pod Zvonek. V blízkosti je PZKO Svibice a Dopravní inspektorát města Český Těšín. V budově také naleznete sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, Charitní poradnu pro rodiny - seniory a pečující, Taxík Maxík, Půjčovnu kompenzačních pomůcek, Charitní služby pro domácnost, Charitní pečovatelskou službu a Charitní asistenci.