Charitní dům pro seniory v Hnojníku

V Charitním domě pro seniory poskytujeme služby seniorům, kteří již nemohou žít sami ve své domácnosti, protože se nedokáží o sebe postarat a rodina ani terénní služby nemohou péči zajistit. Snažíme se vytvářet přívětivé prostředí, aby se u nás klienti cítili příjemně. 

Jedná se o zpoplatněnou registrovanou sociální službu, která je poskytována v pobytovém zařízení.

Služba nabízí: 
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Služba je určena:

Dokumenty:

veřejný závazek
žádost o přijetí
vyjádření lékaře
potvrzení o bezinfekčnosti
ceník
domácí řád
smlouva vzor

GDPR

GDPR klienti
GDPR zájemci
GDPR osoby blízké

Kontakty:

Vedoucí Charitního domova pro seniory v Hnojníku -  Mgr. Lenka Zahradníková
tel.: 731 520 068, email: 7.AuRWp73knn47agc8m%C19k6rGo97d4YanBZd54Ys

Sociální pracovník - Bc. Hana Fojtová
tel.:731 427 191, email: 38AkO4ebahIkQOQ90lxI-3ia95prRb~lW5pJ

Pokladní - Věra Koutníková
tel.: 731 589 118 

Staniční sestra - Kateřina Lacková
tel.: 704 615 548

Provozní doba:
  • nepřetržitý provoz
  • sociální pracovník je přítomný ve všední dny pondělí až pátek 8:00 - 14:00, popřípadě po předchozí telefonické domluvě.

Popis zařízení:

Charitní dům pro seniory v Hnojníku se nachází v krásném prostředí beskydského podhůří, v centru obce Hnojník a je dostupný veřejnými dopravními prostředky. Součástí domova je kaple, ve které se pravidelně konají bohoslužby. Domov má vlastní kuchyň. V blízkosti domova se nachází obecní úřad, policie, hasičská zbrojnice, kostel, barokní zámek a obecní knihovna. Před zařízením se nachází parkoviště určené pro osobní vozidla.

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, statutárního města Havířov
a statutárního města Karviná

5893_msk005908007182