Zobrazit dokumenty z rubriky:  Tiskové zprávyVýroční zprávyTrubač Charity Český Těšín

Trubač Charity Český Těšín 3/11

Zimní číslo čtvrtletníku Charity Český Těšín.

Sbírková akce „Vánoce dětem“ pomůže na Ukrajině

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 8. 12. 2011

Český Těšín, Ostrava – Charita Český Těšín pořádá ve spolupráci se Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské materiální humanitární sbírku „Vánoce dětem“. Jejím cílem je vytvořit základ pro vánoční dárky pro děti, které žijí na Ukrajině v dětských domovech nebo neutěšených podmínkách. Sbírka trvá až do konce roku 2011.

Charita Český Těšín oceňovala

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 5. 12. 2011

 

Český Těšín – 4. prosince 2011 byly v rámci Adventního hudebního odpoledne Charity Český Těšín uděleny třem osobám Ceny sv. Mikuláše pro rok 2011. Tuto cenu uděluje českotěšínská Charita za zásluhy o rozvoj charitního díla.

Trubač Charity Český Těšín 2/11

Podzimní číslo čtvrtletníku Charity Český Těšín

Bezbariérový přístup pro seniory v Českém Těšíně podpořil kraj i Tříkrálová sbírka

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 15. 9. 2011

 

Český Těšín – Charitní dům pokojného stáří na Hrabinské ulici v Českém Těšíně má od poloviny září vytoužený bezbariérový přístup, po kterém klienti i charitní pracovníci již dlouho volali. Díky podpoře Moravskoslezkého kraje a Tříkrálové sbírky se výrazně usnadnil přístup do budovy pro hůře se pohybující klienty domova.

Trubač Charity Český Těšín 1/11

První číslo čtvrtletníku Charity Český Těšín.

Trubač Charity Český Těšín

První číslo občasníku Charity Český Těšín, který informuje o dění v naší Charitě.
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás