Zobrazit dokumenty z rubriky:  Tiskové zprávyVýroční zprávyTrubač Charity Český Těšín

Trubač Charity Český Těšín 2/11

Podzimní číslo čtvrtletníku Charity Český Těšín

Bezbariérový přístup pro seniory v Českém Těšíně podpořil kraj i Tříkrálová sbírka

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 15. 9. 2011

 

Český Těšín – Charitní dům pokojného stáří na Hrabinské ulici v Českém Těšíně má od poloviny září vytoužený bezbariérový přístup, po kterém klienti i charitní pracovníci již dlouho volali. Díky podpoře Moravskoslezkého kraje a Tříkrálové sbírky se výrazně usnadnil přístup do budovy pro hůře se pohybující klienty domova.

Trubač Charity Český Těšín 1/11

První číslo čtvrtletníku Charity Český Těšín.

Trubač Charity Český Těšín

První číslo občasníku Charity Český Těšín, který informuje o dění v naší Charitě.

Tříkrálová sbírka se povedla, Charita Český Těšín děkuje dárcům i koledníkům

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 21. 1. 2011

 

Český Těšín – Charita Český Těšín dokončila rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní koledníci koledovali v rámci Tříkrálové sbírky 2011. Výnos koledování za Charitu Český Těšín činí 880 tisíc, což je o 70 tisíc více než v loňském roce.

Charitní koledníci navštívili českotěšínskou radnici

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 7. 1. 2011

 

Český Těšín – Skupinka charitních koledníků navštívila na Tři krále českotěšínskou radnici, kde byli koledníci vřele přivítáni starostou a místostostarosty.  Charitní Tříkrálová sbírka je určena na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla a trvá do 14. ledna 2011.

„Děti dětem“ pomůžou na Ukrajině

Tisková zpráva Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity Český Těšín, 14. 12. 2010

 

Český Těšín, Ostrava – Charita Český Těšín pořádá ve spolupráci se Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské materiální humanitární sbírku „Děti dětem“. Jejím cílem je vytvořit základ pro vánoční dárky pro děti, které žijí na Ukrajině v domovech pro děti a matky v tísni. Sbírka trvá až do konce roku 2010.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás