Zobrazit dokumenty z rubriky:  Tiskové zprávyVýroční zprávyTrubač Charity Český Těšín

Trubač Charity Český Těšín 2/16

Zdravý spánek v Charitním domě pokojného stáří a Charitním domě pro seniory

Český Těšín – Klienti v domovech pro seniory Charity Český Těšín nyní mohou spát zdravě. Díky realizovanému projektu Evropské unie „Zdravý spánek na nových postelích“ v rámci výzvy č. 2.1-36 Modernizace vybavení sociálních služeb operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko mohou uléhat na nových postelích, které jim dopřávají nejen mnohem větší pohodlí a zdravější spánek, ale také možnost manipulace s lůžkem bez asistence personálu domova.

Trubač Charity Český Těšín 1/16

Arteterapie v Charitním středisku „Kometa“ přinesla radost i užitek místním dětem

Díky realizovanému projektu (Arte)terapie pro „Kometu“ podpořeného Nadačním fondem Albert mohly děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Charitního střediska „Kometa“ rozšířit své aktivity o techniky arteterapie. Ty jsou prospěšné při navazování kontaktů pracovníku s dětmi, zlepšení jejich vzájemné spolupráce a při řešení problému v oblasti mezilidských vztahů, životních změn a výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.

Tříkrálové koledování bylo opět úspěšné, Charita Český Těšín děkuje

Pracovníci Charity Český Těšín dokončili rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní koledníci koledovali v rámci již šestnácté celonárodní Tříkrálové sbírky. Výnos koledování českotěšínské charity je opět vyšší než v roce předešlém a jeho celková částka se blíží téměř milionu korun.

Přířučka pro pečující

Příručka pro pečující je pomůckou a manuál pro osoby, které mají v péči osobu se sníženou soběstačností.

Koledování Tříkrálové sbírky 2016

Novým rokem bylo započato v letošním roce již šestnácté koledování Tříkrálové sbírky. Opět po roce v období prvních 14 dní v lednu navštěvují naše domovy tříkráloví koledníčci, přinášející koledu a přání požehnaného roku 2016.
Podpořte nás