Charitní dům pokojného stáří

Hrabinská 17, Český Těšín, 737 01 Vedoucí zařízení: Bc. Šárka Jonsztová - vedoucí služby

Seznam lidí:

Bc. Šárka Jonsztová - vedoucí služby Michaela Helisová, DiS. - sociální pracovník

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás