Charitní dům pokojného stáří

Hrabinská 17, Český Těšín, 737 01 Vedoucí zařízení: Ilona Kaszperová - vedoucí Charitního domu pokojného stáří

Seznam lidí:

Ilona Kaszperová - vedoucí Charitního domu pokojného stáří Mgr. Miriam Rozsypalová - sociální pracovník

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás