Charitní dům pro seniory

Hnojník 2, Hnojník, 739 53 Vedoucí zařízení: Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí služby

Seznam lidí:

Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí služby Mgr. Anna Karczmarzyková - sociální pracovník Bc. Hana Fojtová - sociální pracovník

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás