Oddělení B - hospic, 2. patro

  • Tel.: 547 232 223, 731 124 472

 

Lékařka oddělení:

MUDr. Markéta Hanušová

Staniční sestra:

Jana Kirschová


Organizace:


Seznam zařízení:

Dům léčby bolesti s hospicem sv.Josefa - zdravotnický pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás