Charitní asistence


  • Tel.: 735 792 271, 603 884 856
 
Jablunkovská 84, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Mgr. Aneta Benčáková - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Aneta Benčáková - vedoucí služby Mgr. Kristina Lendlová - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás