Charitní pečovatelská službaCílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Základní ideou Charitní pečovatelské služby je zachovávat a rozvíjet důstojný život klientů a umožnit jim i přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvat co nejdéle ve vlastních domovech. Cílovou skupinu Charitní pečovatelské služby tvoří osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení. Charitní pečovatelská služba je terénní služba, poskytována v domovech klientů, ve stanoveném čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaného personálu. Služba je poskytována obyvatelům města Český Těšín a jeho nejbližší spádové oblasti v pracovní dny od 6:30 do 15:00.


Organizace:


Seznam lidí:

Dorota Wacławiková - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás