Charitní poradna


  • Tel.: 603 287 231, 731 454 650
 
Ostravská 285, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Turoňová - sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE
Posláním Charitní poradny je poskytnutí informace, rady a pomoci všem, kteří se na naši poradnu obrátí v důsledku nepříznivé sociální situace nebo ve chvíli, kdy jim tato situace hrozí. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně. Charitní poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Turoňová - sociální pracovník Mgr. Michal Kawulok - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás