Charitní služby pro domácnosti


  • Tel.: 733 625 925, 605 912 918
 
Vedoucí služby: Danuta Juroszek - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Charitní služby pro domácnosti nabízí pomoc při péči o dům a domácnost. Nejedná se o registrovanou sociální službu, dle zákona o soc. službách, ale nástavbu, doplňkovou službu pro seniory a osoby s omezenou soběstačností.


Organizace:


Seznam lidí:

Danuta Juroszek - vedoucí služby
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás