Charitní středisko "Klíč"Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytování pomoci a podpory rodinám v Českém Těšíně a jeho spádových oblastech, ve snaze o zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. Charitní středisko „Klíč“ usiluje o to, aby rodina posílila své dovednosti tak, aby uměla náročné situace ve svém životě zvládat vlastními silami.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Patricie Turnová - sociální pracovník Bc. Martina Krupová - vedoucí služby Bc. Jaroslava Židková - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás