Charitní středisko "Klíč"


  • Tel.: 703 842 051, 703 842 052, 703 842 050
 
Ostravská 285, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Bc. Martina Krupová - vedoucí služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytování pomoci a podpory rodinám v Českém Těšíně a jeho spádových oblastech, ve snaze o zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. Charitní středisko „Klíč“ usiluje o to, aby rodina posílila své dovednosti tak, aby uměla náročné situace ve svém životě zvládat vlastními silami.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Martina Krupová - vedoucí služby Bc. Patricie Turnová - sociální pracovník Bc. Jaroslava Židková - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás