Charitní Taxík Maxík


  • Tel.: 733 625 952
 
Jablunkovská 997/84, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Bc. Jiřina Grebeňová - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Přepravní služba je realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den, pondělí – pátek 7 – 15 hod. Služby poskytované v rámci Taxík Maxík nejsou běžnou komerční taxislužbou.

Služba je určena výhradně pro osoby s trvalým bydlištěm na území města Český Těšín a Chotěbuz starší 65 let nebo osoby imobilní, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (bez ohledu na věk), které nevyužívají pobytové sociální služby. Osoba splňující tyto podmínky má nárok na přepravu jedné osoby navíc zdarma, pokud je tato osoba nezbytná jako doprovod.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Vojtech Valchoň - řidič Bc. Jiřina Grebeňová - vedoucí služby Danuta Juroszek - administrativní pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás