Služby pro osoby v tíživé sociální situaci

 

Jsme si vědomi toho, že ne vždy jde vše "jako po másle" a život někdy přináší obtížné situace, které není snadné řešit. Část našich služeb a aktivit je proto směřována k lidem v obtížné sociální situaci, a to s cílem napomoci k jejich sociálnímu začlenění a nivelizaci rizika exkluze. Jedná se o služby pobytové i terénní a ambulantní.

 

Pobytové služby

Charitní dům pro matky v tísni

Charitní dům pro matky v tísni v Českém Těšíně je azylovým zařízením pro matky s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

 

Terénní a ambulantní služby

Charitní poradna

Charitní poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.

Charitní bazárek

Charitní bazárek pomáhá lidem v tísni, potřebným, stejně tak i široké veřejnosti. Jedná se o dobrovolnický projekt, jeho provoz je založen na přijímání a zpracování darů od veřejnosti a jejich následném využití.

Charitní středisko "Klíč"

Charitní středisko "Klíč" je sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi. Posláním této služby je poskytování pomoci a podpory rodinám v nepříznivé sociální situaci.