Charitní dům pro matky v tísni

 

Matky - nový MichaelZákladní ideou Charitního domu pro matky v tísni je podání pomocné ruky matkám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Charitní dům pro matky v tísni je zařízení azylového typu. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a principy).

Cílovou skupinou jsou těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Ženy mohou být ohroženy domácím násilím. Nejsou schopny tyto tíživé situace vlastními silami vyřešit. Matku lze přijmout pouze zletilou, věková hranice je 18 let. Děti bez omezení věku až do zletilosti. Zletilé dítě pouze pokud splňuje podmínky nezaopatřeného dítěte (max. do 26 let věku, jestliže studuje). Přijímáme i prarodiče /babičky/, které mají dítě svěřené do péče.

Maximální kapacita domu je 28 osob.

Klientkám umožňujeme pobyt na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na jeden rok. Na azylový pobyt navazuje řada služeb a programů pro matky i děti, které pomáhají ke zkvalitnění a doplnění služby. 

Cílem resocializačních programů realizovaných v prostředí azylového domu je pomoc k získání potřebných dovedností, posílení sebevědomí, zlepšení vztahu k dětem a k co nejrychlejšímu návratu do samostatného života. Pro obyvatele domu připravujeme nejrůznější akce, jakými jsou např. kurzy vaření, cvičení pro matky a děti, výtvarné aktivity, oslava dětského dne, besídky u příležitosti svátků. Během pobytu je rovněž poskytováno základní sociální poradenství a klientky mohou využít i služeb dalších středisek, např. Charitní sociální rehabilitace, Charitní poradny.

 

 

Charita  Český Těšín

Charitní dům pro matky v tísni
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín

logo_jpg             logo_Cesky_Tesin_RGB-nové

 

projekt Matky 2017