Charitní poradna

 

Poradna - nový MichaelPosláním Charitní poradny je poskytnutí informace, rady a pomoci všem, kteří se na naši poradnu obrátí v důsledku nepříznivé sociální situace nebo ve chvíli, kdy jim tato situace hrozí. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a principy).

Cílovou skupinou jsou osoby, které se dostanou do krizové a tíživé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí) a to zejména z důvodu: dluhové problematiky, exekuce, finanční tísně,  rozvodu, ztráty bydlení, nezaměstnanosti, problémů v pracovně-právních vztazích, ochrany spotřebitele. Charitní poradna je určena pro etnické menšin, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, seniory a osoby v krizi. Poradna je anonymní a věk klientů není zjišťován. Jestliže v průběhu konzultace zjistíme, že se jedná o osobu mladší  18–ti let, zprostředkujeme návaznou specializovanou pomoc, která se této věkové skupině věnuje.

Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně. Charitní poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.

V rámci Charitní poradny nabízíme:

 • vytvoření dostatečně bezpečného a odborného prostředí pro to, aby klienti získali důvěru a mohli se tak ve své situaci snadněji orientovat a nacházet řešení,
 • předání informací, které za aktivní účasti klienta, vedou k odstranění nebo zmírnění nepříznivé sociální situace,
 • pomoc klientům rozpoznat jejich vlastní možnosti pro řešení situace a dát potřebnou podporu pro jejich využívání, podpora klientů při hledání možných alternativ řešení, 
 • informování klientů o jejich právech a povinnostech,
 • předání informací o jiných dostupných službách,
 • projednání problému klientka za přispění odborné právní rady.

S ohledem na závažnost a komplikace případů, mohou pracovníci přizvat ke konzultaci právníka, který poskytuje právní nadhled k danému případu.

Oddlužení

Dne 11.4.2018 udělilo ministerstvo spravedlnosti Charitě Český Těšín akreditaci (AO -015 -2018) , díky které je Charitní poradna oprávněna k sepisu a podání insolvenčního návrhu.
V oblasti oddlužení poskytujeme zejména tyto činnosti:

 • konzultace (sdělíme základní podmínky pro oddlužení, provedeme orientační výpočet a sdělíme, co vše je potřeba k návrhu na povolení oddlužení doložit)
 • sepis návrhů (poté, co má pracovník k dispozici potřebné dokumenty, připraví návrh na povolení oddlužení)
 •  podání návrhu (podání insolvenčního návrhu k soudu).

GDPR

 

Provozní doba Charitní poradna:

 • pondělí      8 - 12 hod. pro neobjednané                                                            
 • středa      11 - 17 hodpro objednané
 • čtvrtek       8 - 14 hod. pro objednané

 

Charita  Český Těšín

Charitní poradna
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín

logo_jpg             logo_Cesky_Tesin_RGB-nové