Dotazník pro odbornou veřejnost

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží ke zkvalitnění služeb Charitní poradny. Vyplnění dotazníků Vám zabere jen pár minut. Dotazník můžete vyplnit anonymně.

Jsem pracovníkem *
Z jakého důvodu klienty nejčastěji odkazujete na Charitní poradnu? *
Domníváte se, že by Charitní poradna měla poskytovat ještě nějaké další služby? *
Domníváte se, že provozní doba Charitní poradny je *
Jak hodnotíte jednání pracovníků Charitní poradny? (1 výborné – 4 neuspokojivé, můžete vypsat důvod své odpovědi) *

Velice děkujeme za ochotu a čas strávený při vyplňování dotazníku.

 

Mgr. Jana Turoňová

Odpovědný vedoucí/sociální pracovník