Charitní středisko "Klíč"

Matky - nový MichaelPosláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytování pomoci a podpory rodinám v Českém Těšíně a jeho spádových oblastech, ve snaze o zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. Charitní středisko „Klíč“ usiluje o to, aby rodina posílila své dovednosti tak, aby uměla náročné situace ve svém životě zvládat vlastními silami.

Spádové oblasti: Koňákov, Mistřovice, Horní a Dolní Žukov, Mosty, Dolní Třanovice a Stanislavice.

 

Komu je služba určena

Služba je určena:

  • rodinám s nezletilým dítětem/dětmi (do 18 let) a dalším členům rodiny (podílející se na výchově dítěte) žijící s nimi ve společné domácnosti,
  • osamělým rodičům, kteří pečují o nezletilé dítě,
  • těhotným ženám, u kterých je vývoj dítěte ohrožen.

Osoby se nacházejí v nepříznivé sociální situaci např.:                       Charitní středisko "Klíč"

  • ztráta bydlení, nevyhovující bytové podmínky,
  • nedostatek financí (nezaměstnanost)
  • nezvládání péče o dítě (záškoláctví)
  • nezvládání péče o domácnost.  

 

  • GDPR

Informace_pro_klienty_o_zpracování_údaju.pdf 
Informace_pro_zájemce_o_zpracování_údaju.pdf

 

Charita  Český Těšín

Charitní středisko "Klíč"
kontaktní údaje

 

logo_Cesky_Tesin_RGB-nové