Charitní středisko sociální rehabilitace

 

Rehabilitace - nový MichaelCharitní středisko sociální rehabilitace poskytuje službu sociální rehabilitace osobám ohroženým sociálním vyloučením. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a principy).

Cílovou skupinou jsou osoby od 18 let, které se ocitly v krizi a rodiny s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Jde o osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, dlouhodobě nezaměstnané, z nefunkčních rodin, ohrožené sociálním vyloučením, matky s dětmi na mateřské dovolené.

Poskytováním služby těmto klientům zvyšujeme míru jejich schopností zapojit se do běžného způsobu života nebo jim pomáháme při řešení jejich potíží a tak přispíváme ke zkvalitnění jejich života. Služeb tohoto střediska využívají klienti Charity Český Těšín, klienti jiných organizací, ale také klienti přicházející zvenčí. Klienti získávají podporu při samostatném bydlení, v hospodaření s finančními prostředky. Účastní se i dalších činností, jako je nácvik dovedností, které vedou k sociálnímu začlenění, vzdělávacích a aktivizačních činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a řešení problémů.

Provozní doba Charitního střediska sociální rehabilitace:

ambulantní forma

  • úterý      11:00 - 15:00 hod.                                                           
  • čtvrtek     8:00 - 11:00 hod.     

terénní forma

  • pondělí  dle individuální dohody
  • úterý     dle individuální dohody
  • středa   dle individuální dohody
  • čtvrtek   dle individuální dohody
  • pátek     dle individuální dohody

Dokumenty 

GDPR

Dotazníky

 

Charita  Český Těšín

Charitní středisko sociální rehabilitace
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, města Český Těšín
a města Havířov

logo_jpg             logo_Cesky_Tesin_RGB-nové

logo_havirov