Kaleidoskop

KALEIDOSKOP CHARITY ČESKÝ TĚŠÍN

…..Podívejte se s námi na různobarevné střípky pomoci v Charitním kaleidoskopu a objevte celkový obraz našich služeb…..

Podobně jako do kaleidoskopu, který díky barevným sklíčkům vytváří neopakovatelné obrazce sjednocující se v jednotný celek, můžeme nahlížet na Charitu Český Těšín, kde se různorodost poskytovaných služeb spojuje v jeden hlavní cíl – pomoc potřebným.

Představujeme Vám novou kampaň s názvem Kaleidoskop, jejímž hlavním cílem je přiblížit veřejnosti služby a zaměstnance Charity Český Těšín. Dozvíte se, jaké služby Charita Český Těšín poskytuje, pro koho jsou určené a kde se nacházejí. Budete mít možnost nahlédnout do provozu těchto služeb a seznámit se zaměstnanci prostřednictvím jejich příběhů v Charitě Český Těšín.

Na úvod Vám každou středu představíme jednotlivé služby očima zaměstnanců Charity Český Těšín a doplníme reálným příběhem klienta dané služby.

Práce v Charitě Český Těšín očima pracovnic útvaru PR a projekty, Ing. Vladimíry Gajdaczové, Mgr. Nikoly Sikorové a Aliny Humel

Práce v Charitě Český Těšín očima metodika Mgr. Anny Fejfarové

 

Práce v Charitě Český Těšín očima pracovnic ekonomickém útvaru Ing. Ireny Turoňové, Ing. Lenky Šlehoferové, Bc. Haliny Konderlové a Mgr. Věry Zlé.

 

Práce v Charitě Český Těšín očima pracovnic personálního útvaru očima  Bc. Petry Kalužové, Ireny Novotné, DiS.
a Veroniky Motičkové

 

Práce v Charitním středisku „Klíč“ očima sociálních pracovnic Mgr. Jaroslavy Žídkové a Mgr. Patricie Turnové

 

Příběh klientky Doplňkových služeb

 

Práce v Doplňkových službách očima údržbářů Dušana Ciencialy a Henryka Wawreczky

 

Práce v přepravní službě Charitní Taxík očima řidiče Rostislava Bystroně

 

Práce v Charitní ošetřovatelské službě očima zdravotní sestry Bc. Lucii Heckelové, DiS.

 

Příběh klienta Charitní oštřovatelské služby

 

Práce v Charitní ošetřovatelské službě očima řeholní a zdravotní sestry Heleny Jožákové

 

Příběh klientky Charitního domu pro matky v tísni

 

Práce v Charitním domě pro matky v tísni očima sociální pracovnice Lucii Žerdíkové

 

Příběh pana Jindřicha, klienta Charitního domu pro seniory v Hnojníku

 

Práce v Charitním domě pro seniory v Hnojníku očima pracovníce úklidu

 

Práce v Charitním domě pro seniory v Hnojníku očima sociální pracovnice Mgr. Anny Karczmarzykové 

 

 

Práce v Charitním domě pro seniory v Hnojníku očima praktické sestry Beaty Wawroszové

 

 

Práce v Charitním domě pro seniory v Hnojníku očima pokladní Věry Koutníkové

 

 

Práce v Charitním domě pro seniory v Hnojníku očima pracovníka v sociálních službách Magdalény Mandryszové

 

 

Práce v Charitním domě pro seniory v Hnojníku očima aktivizační pracovnice Renáty Gąsior

 

 

Práce v Charitním domě pro seniory v Hnojníku očima kuchařky Nikoly Kolatkové

 

 

Práce v Charitní pečovatelské službě očima sociální pracovnice Bc. Jiřiny Salanciové

 

 

Práce v Charitní pečovatelské službě očima pracovníka v sociálních službách Veroniky Trančíkové

 

 

 

Příběh paní Irmy, klientky Charitního centra pro seniory

Paní Irma příběh klienta

 

Práce v Charitním centru pro seniory očima sociálního pracovníka Lenky Kněžíkové

 

Práce v Charitním centru pro seniory očima sociálního pracovníka Naďi Sakařové

 

Příběh klienta Charitního střediska "Kometa"

 

Práce v Charitním středisku " Kometa" očima pracovníka v sociálních službách Bc. Silvii Pospíšilové

 

Práce v Charitním středisku " Kometa" očima pracovníka v sociálních službách Bc. Martiny Suchánkové

 

Příběh klienta Charitního domu pokojného stáří

 

 

Práce v Charitním domě pokojného stáří očima úklidové pracovnice Kristiny Bongalijové

 

 

Práce v Charitním domě pokojného stáří očima zdravotní sestry Veroniky Hejzerové

 

Práce v Charitním domě pokojného stáří očima pracovníků v sociálních službách Tomáše Gála a Lubicy Kusové

 

Práce v Charitním domě pokojného stáří očima sociální pracovnice Michaely Helisové, DiS.

 

Příběh klienty Charitní asistence

web  Kaleidoskop (4)

Práce v Charitní asistenci očima asistentek

 

Práce v Charitní asistenci očima sociálního pracovníka Mgr. Kristiny Lendlové

 

Příběh klienta Charitní poradny

Kopie návrhu Kaleidoskop (3)

Práce v Charitní poradně očima sociálního pracovníka Mgr. Terezy Čerešňové

 

Práce v Charitní poradně očima sociálního pracovníka Mgr.  Michala Kawuloka

 

Slovo paní ředitelky Ing. Moniky Klimkové

 

X. Charitní středisko "Klíč" očima vedoucí Bc. Martiny Krupové

 

IX. Doplňkové služby očima vedoucí Danuty Juroszek

 

VIII. Charitní ošetřovatelská služba očima vedoucí Bc. Beáty Dolawové 

 

VII. Charitní dům pro matky v tísní očima vedoucí Bc. Kateřiny Hajduškové

 

VI.Charitní dům pro seniory v Hnojníku očima vedoucí Mgr. Lenky Zahradníkové

 

VI.Charitní pečovatelská služba očima vedoucí Doroty Wacławik

 

 

V. Charitní centrum pro seniory očima vedoucího Mgr. Stanislava Laži

 

IV. Charitní středisko "Kometa" očima vedoucího Bc. Lubomíra Lukšíka

 

 

III. Charitní dům pokojného stáří očima vedoucí Bc. Šárky Jonsztové

 

II.Charitní asistence očima vedoucí Mgr. Anety Benčákové

 

II.Charitní poradna očima vedoucí Mgr. Jany Turoňové