Co můžete podporou Charity Český Těšín získat?

  • pravidelné informace o dění v naší organizaci,
  • pozvání na případné kulturní benefiční akce,
  • podporou naší činnosti se můžete i Vy podílet na pomoci a službě lidem kolem nás, kteří je potřebují,
  • samozřejmostí pro nás je veřejná prezentace Vaší pomoci (při respektování přání dárce), ať již na webových stránkách, vybraných tiskových materiálech, při konkrétních veřejných akcích, apod.,
  • další výhodou je možnost daňových odpočtů a to jak pro finanční, tak materiální dary. Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Michael

Loga CHČT

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás