Podpořte dobrou věc a snižte si své daně…

Daňové zvýhodnění dárců

Pokud se rozhodnete finančním darem podpořit naší činnost, můžete si určitou výši daru odečíst od vašeho daňového základu.

Podmínky pro fyzické osoby

(podle § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

  • Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
    Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.                                                                                              

Podmínky pro právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

  • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně o jiné odečitatelné položky. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Pro potvrzení o daru prosím vyplňte formulář, do formuláře uveďte své identifikační údaje.

 

Děkujeme za Váš dar!

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás