Finanční dar Charitě Český Těšín

Pokud se rozhodnete finančně podpořit Charitu Český Těšín, můžete dar zaslat na náš bankovní účet: č. ú.: 42355002/2700 (UniCredit bank Ostrava). Můžete podpořit také některou z naší aktivit konkrétně, umožní Vám to seznam variabilních symbolů vztahující se k jednotlivým střediskům či službám. Stačí při zadání platby uvést variabilní symbol charitního střediska či služby.

Finanční dar můžete také poskytnout v hotovosti na našem sekretariátu, kde Vám ihned vystavíme potvrzení o přijetí daru, pro více informací můžete kontaktovat naši účetní Ing. Lenku Šlehoferovou na číslo 734 167 257 nebo e-mailem lenka.slehoferova@ceskytesin.charita.cz .

 

Variabilní symbol a název střediska či služby                                                                                 

001 Charita Český Těšín obecně                                                                                       

002 Charitní dům pro matky v tísni                                                                                       

003 Charitní ošetřovatelská služba                                                                                        

004 Charitní pečovatelská služba                                                                                       

005 Charitní asistence                                                                                                            

006 Charitní dům pokojného stáří                                                                                           

007 Charitní středisko sociální rehabilitace                                                                         

008 Charitní centrum pro seniory                                                                                         

009 Charitní nízkoprahové středisko pro děti a mládež „Kometa“                                    

010 Preventivní programy pro děti a mládež „Maják“                                                          

011 Charitní poradna                                                                                                           

012 Charitní bazárek                                                                                                            

014 Charitní dům pro seniory v Hnojníku                                                                            

021 Půjčovna kompenzačních pomůcek                                                            

022 Charitní služby pro domácnost                                                                                       

 

V případě zájmu Vám vystavíme potřebnou smlouvu a domluvíme se na využití a propagaci daru. Pro více informací můžete kontaktovat Bc. Nikolu Szkanderovou, e-mail: nikola.szkanderova@ceskytesin.charita.cz ,
tel.: 604 221 724.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás