Projekty 2018

 

Název projektu: Zdravé a hravé prázdniny s Majákem

Poskytovatel příspěvku: NF Albert dětem – Bertík pomáhá 2018

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 6. 2018 – 31. 8. 2018

Doba trvání projektu: 3 měsíce

Poskytnutá částka: 35 000 Kč

Stručný obsah projektu:

Podstatou tohoto projektu je zamezit působení sociálně patologických jevů na děti uspořádáním celkem 4 příměstských táborů v období hlavních prázdnin. Tábory jsou již od r. 2015 vedeny s tématikou zdravého životního stylu pro děti a mládež od 5 do 15 let. V roce 2018 celý táborový týden navíc doplníme o ruční práce a kulturně poznávací akce. Hlavní náplní bude kladení důrazu na správné stravování dětí, jejich pohyb, zručnost a práci v kolektivu. V rámci projektu budou vytvořeny také naučné a zároveň zábavné brožury pro všechny táborníky.

logo albert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Zkvalitňujeme péči prostřednictvím bazální stimulace

Poskytovatel příspěvku: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 5. – 31. 8. 2018

Doba trvání projektu: 4 měsíce

Poskytnutá částka: 50 000 Kč

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zlepšit kvalitu života seniorů, osob se sníženou soběstačností prostřednictvím vzdělávání pracovníků v přímé péči v oblasti bazální stimulace. Převažující cílovou skupinou služeb Charity Český Těšín jsou senioři a naši pracovníci se neustále vzdělávají s cílem zlepšení péče o tyto seniory.

VDV-logo-2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Poznáním ke kultuře III.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Doba trvání projektu: 12 měsíců

Poskytnutá částka: 30 000 Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt navazuje na projekt Poznáním ke kultuře II. Cílem je vhodně nastavenými činnostmi podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením a „zatraktivnit“ jejich podzim života. V rámci tohoto projektu jsou pořádány výtvarné kurzy v Charitním centru pro seniory, a to 2x měsíčně v průběhu roku, které vyvrcholí oblíbenou podzimní výstavou, která bude opět zahájena slavnostní vernisáží.

bar.ces.poz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Charity Český Těšín

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018

Doba trvání projektu: 6 měsíců

Poskytnutá částka: 300 000 Kč

Stručný obsah projektu:

S ohledem na špatný stav vozového parku Charity Český Těšín a vysoké dojezdové vzdálenosti budou z projektu pořízeny dva zánovní osobní automobily včetně příslušenství (tzv. roční vozy stále se zárukou či stáří vozu do 3 let) pro poskytování Charitní pečovatelské služby. Služba je zajišťována 13 pracovnicemi v oblasti Těšínského Slezska.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Novým automobilem snadněji ke klientům Charitní asistence

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018

Doba trvání projektu: 18 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 250 000 Kč

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění péče a života osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Podpora je zaměřena na pořízení nového motorového vozidla – osobního automobilu (5 míst) sloužícího pro potřeby poskytované služby – Charitní asistence.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekty 2017

 

Název projektu: Poznáním ke kultuře II.

Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 12 měsíců

Poskytnutá částka: 30 000 Kč

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je vhodně nastavenými činnostmi podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením a „zatraktivnit“ jejich podzim života. V rámci tohoto projektu jsou pořádány výtvarné kurzy pro klienty Charitního centra pro seniory, a to 2x týdně po celý rok. Svá díla budou klienti prezentovat veřejnosti výstavou na podzim roku 2017.

bar.ces.poz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: „Maják“ dětem na vesnici II.

Poskytovatel projektu: Nadace OKD

Datum zahájení a ukončení projektu: 2. 3. 2017 – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 9 měsíců

Poskytnutá částka: 50 000 Kč

Stručný obsah projektu:

Realizací projektu „Maják“ dětem na vesnici II.“ chceme v roce 2017 poskytnout preventivní programy v menších obcích, jako jsou: Dětmarovice, Doubrava, Stonava, Horní Suchá a dalších jako Frýdek – Místek, Havířov, Karviná. Cílem střediska „Maják“ je zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin dětí včetně aktivit zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení. Jsme si vědomi toho, že potřeba našich preventivních programů je důležitá i na menších školách, které mnohdy mají snížené možnosti oproti školám velkým.

nadace-okd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Signalizační zařízení pro seniory

Poskytovatel projektu: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 12 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 Kč

Stručný obsah projektu:

V rámci projektu byla zakoupena náramková signalizační zařízení, která umožní klientům si kdekoli v nouzi přivolat pomoc, a to i mimo prostory domova. Z pokojů tak byly odstraněny veškeré přebytečné kabely, které dosud bránily nejen přivolání pomoci, ale v některých případech zabraňovaly i samostatnému pohybu klienta v pokoji.

VDV-logo-2017

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Poznávání kraje s Kometou

Poskytovatel projektu: Moravskoslezský kraj

Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2017 – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 12 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 Kč

Stručný obsah projektu:

Účelem projektu je realizace outdoorových aktivit a výletů, s cílem poznávání Moravskoslezského kraje. Jednotlivé výlety budou mít preventivní program, který zároveň vnímáme jako vhodný nástroj prevence kriminality. Součástí výletů budou nejrůznější hry, modelové situace a především zážitek. V rámci projektu budeme s klienty také posilovat klíčové kompetence, které jsou velmi důležité pro začlenění do společnosti.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jezdíme snadněji s Charitou

Poskytovatel projektu: Moravskoslezský kraj

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 2017 – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 12 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 300 000 Kč

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění života osob s dočasným, či trvalým postižením, a to prostřednictvím usnadnění jejich dopravy k lékařům, na nákup či jiné aktivity. Díky projektu „Jezdíme snadněji s Charitou“ získáme potřebné finance pro úhradu nutných provozních nákladů v roce 2017, čímž zajistíme specializovanou dopravu stávajícím klientům a nabídneme službu klientům novým.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás