Projekty

PROJEKTY 2020

Název projektu: Spojení s rodinou za pomocí tabletů
Poskytovatel příspěvku: Nadace ČEZ
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2020 – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 45 000,-

Stručný obsah projektu: Účelem nadačního příspěvku je ulehčit našim klientům z Charitních domovů pro seniory toto těžké období, kdy mají omezené vycházky a jejich nejbližší je nemůžou navštívit. Koupí tabletů na naše oba domovy pro seniory umožníme izolovaným klientům komunikaci nejen se svými nejbližšími. Díky nim se budou moci spojit on-line s rodinou, popovídat si ve videohovoru, být účastni Mše svaté anebo si prohlédnout televizní programy určené seniorům, např. filmy pro pamětníky.

MSK - logo HD

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Paliativní péče na Těšínsku
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 65 600 Kč

Stručný obsah projektu: Účelem projektu je zachování co nejvyšší kvality života terminálně nemocných skrze zajištění péče v domovech i domácnostech klientů a zabezpečit tak nejen biologické potřeby umírajících, ale i psychologické, sociální a spirituální.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Podpora specializované dopravy Charity Český Těšín
Poskytovatel dotace: Český Těšín
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 40 000 Kč

Stručný obsah projektu: I v rámci tohoto projektu je realizována specializovaná doprava pro seniory, osoby s dočasným či trvalým zdravotním postižením za zvýhodněných podmínek. Účelem tohoto projektu je částečné pokrytí provozních nákladů přepravní služby Charity Český Těšín.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Rekonstrukce Charitního domu pokojného stáří
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 950 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je poskytnout kvalitnější služby klientům využívajících služeb Charitního domu pokojného stáří. Pomocí získané dotace vyhotovíme projektovou dokumentaci, důležitou pro přestavbu současné budovy, která nás přiblíží k realizaci stanoveného cíle.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Automobil pro Charitní asistenci
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2020 – 31. 06. 2021.
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Poskytnutá částka: 239 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zkvalitnění péče a života osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo tělesného onemocnění nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Pomáháme pečujícím II
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2020 – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 99 700,-

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je podpořit při péči o nemocného nebo seniora právě pečující osobu, která se musí tuto péči naučit a dále zajistit pravidelná setkávání, kde pečující budou moci sdílet své zkušenosti a také si vyzkoušet velmi rozmanité spektrum pomůcek, které jim pomůžou při každodenních úkonech v péči o seniora a osobu potřebnou. Tento projekt navazuje na výstupy projektu „Pomáháme pečujícím“

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jezdíme snadněji s Charitou IV.
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2020 – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 200 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zkvalitnění života osob s dočasným či trvalým postižením, a to prostřednictvím usnadnění jejich dopravy k lékaři, na nákup či jiné aktivity. Díky projektu získáme potřebné finance pro úhradu nutných provozních nákladů i v roce 2020, čímž zjistíme specializovanou dopravu stávajícím klientům a nabídneme služby klientům novým. Provozem specializované dopravy pomáháme lidem na území Českého Těšína, Chotěbuze a do zdravotních zařízení v Karviné, Havířově a Třinci. Vzhledem ke skutečnosti, že náklady převyšují výnos služby, je našim cílem získat dostatečné finanční prostředky, aby specializovaná doprava zůstala i nadále v provozu.

MSK - logo HD

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Automobil pro Charitní pečovatelskou službu
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2020 – 31. 06. 2021
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Poskytnutá částka: 193 000,-             

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je umožnit klientům i přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvat co nejdéle ve vlastních domovech. Charitní pečovatelská služba denně využívá automobily k dojezdům ke klientům a následně poskytuje pečovatelské úkony v jejich domácnosti. Vozy pečovatelské služby najezdí mnoho kilometrů, což se přirozeně odráží i na jejich technickém stavu, některé jsou staré. Vozy jsou k dispozici i sociálním pracovnicím pro provádění sociálního šetření v domácnosti klienta, zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanou službou a k výběru úhrad od klientů. S navýšením počtu vozů se usnadní příjezd ke klientům a pečovatelky nebudou muset přeorganizovávat svůj harmonogram z důvodu nedostačujícího počtu vozidel.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Podpora rodin na Těšínsku
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2020 – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 22 000,-

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je rovněž posílení návyků k samostatnému bydlení, aby po odchodu z Charitního domu pro matky v tísni byly schopny samostatně hospodařit a udržet si bydlení. Projekt je zaměřený na posílení vztahu matky s dítětem, společného trávení volného času a posílení sociálních dovedností klientek Charitního domu pro matky v tísni včetně návazných služeb – startovací byty.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Sociálně aktivizační služba v terénu
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2020
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Poskytnutá částka: 250 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu „Sociálně aktivizační služba v terénu“ podpořeného Moravskoslezským krajem je zabezpečit dostupnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Charitního střediska Klíč. Posláním tohoto střediska je poskytnout pomoc a podporu rodinám z Českého Těšína a blízkého okolí tak, aby rodina posílila své dovednosti a zvládla náročné životní situace řešit vlastními silami. Díky projektu byl zakoupen automobil, který pomohl výrazně zefektivnit práci ve službě a uspokojit více zájemců bez ohledu na vzdálenost rodiny od kanceláře služby. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTY 2019

Název projektu: Poznáním ke kultuře IV.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Projekt navazuje na projekt Poznáním ke kultuře III. Cílem je vhodně nastavenými činnostmi podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením a „zatraktivnit“ jejich podzim života. V rámci tohoto projektu jsou pořádány výtvarné kurzy v Charitním centru pro seniory, a to 2x měsíčně v průběhu roku, které vyvrcholí oblíbenou výstavou, která bude opět zahájena slavnostní vernisáží. Realizaci výstavy obrazů a výtvarných kurzů, vnímáme jako značně přínosnou a potřebnou pro naše klienty. Výtvarné kurzy jsou velmi úspěšné a oblíbené, klienti se učí novým dovednostem a obohacují se v oblasti kultury. Pomocí této společné aktivizace dochází k posilování sociálních kontaktů a neméně významné je i pozitivní působení na duševní stránku klienta, která je nesmírně důležitá.

Ministerstvo kultury

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:
 Podpora specializované dopravy Charity Český Těšín
Poskytovatel dotace: Město Český Těšín
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 40 000 Kč

Stručný obsah projektu:
V rámci tohoto projektu je realizována specializovaná doprava pro seniory, osoby s dočasným či trvalým zdravotním postižením za zvýhodněných podmínek. Účelem tohoto projektu je částečné pokrytí provozních nákladů přepravní služby Charity Český Těšín.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Naplňování potřeb klientů v domovech pro seniory
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 300 000,-

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb se zaměřením na naplňování potřeb klientů v domovech pro seniory Charity Český Těšín v Českém Těšín a Hnojníku prostřednictvím zabezpečení materiálně – technického standardu. Kapacita domovů je 24 a 50 klientů. Díky poskytnuté dotaci  zakoupíme schodolez pro usnadnění mobility seniorů, univerzální pomůcky pro přesun klientů, polohovací postele s matracemi a nočním stolkem s výklopnou deskou, evakuační podložky.. Z poskytnuté dotace bude financován také notebook pro práci pracovnic v přímé péči, abychom zajistili plynulý chod pracoviště a prostor pro individuální plánování s klienty. V rámci projektu dojde také k vymalování pokojů a úpravě poškozené podlahy v pokojích klientů. Smyslem projektu je obměnit zastaralé vybavení pokojů klientů a usnadnit jim tak každodenní život v domově a zároveň zvýšit kvalitu poskytovaných služeb spojenou se základními činnostmi služby.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:
Aktivní stárnutí a mezigenerační vzájemnost
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 80 000,-

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je prohloubit aktivizaci a sociální vazby seniorů a podpořit mezigenerační solidaritu. V rámci projektu budou sepsány paměti seniorů z domovů pro seniory. Děti nafotí místa z příběhů klientů a bude vytvořena mobilní výstava, která bude putovat po Charitních domovech pro seniory a Charitním centru pro seniory, načež bude nabídnuta k zapůjčení školám a obcím v okolí. Dále bude zřízena šicí dílna, ve které budou senioři Charitního centra pro seniory v Českém Těšíně a Havířově šít výrobky ze starého oblečení, které již nebylo možné z důvodu poškození zařadit do prodeje v Charitním bazárku obnošeného šatstva. Taktéž tyto výrobky se stanou součástí výstavy.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:
Jezdíme snadněji s Charitou III.
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 200 000,-

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění života osob s dočasným či trvalým postižením, a to prostřednictvím usnadnění jejich dopravy k lékaři, na nákup či jiné aktivity. Díky projektu „Jezdíme snadněji s Charitou III.“ jsme získali potřebné finance pro úhradu nutných provozních nákladů i v roce 2019, čímž zajistíme specializovanou dopravu stávajícím klientům a nabídneme službu klientům novým. Specializovaná doprava je podporována od roku 2017.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:
Pomáháme pečujícím
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 90 000,-

Stručný obsah projektu:
Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které částečně nebo celodenně pečují o své blízké, kteří se z důvodu stáří nebo nemoci stali závislými na pomoci druhé osoby. V rámci projektu je vytvořena místnost, která vypadá jako běžný domácí pokoj nemocného nebo seniora upoutaného na lůžko. V této místnosti budou probíhat individuální případně skupinové ukázky péče o nemocného nebo seniora, praktické poradenství a nácvik péče.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:
Rozvoj hospicové péče na Těšínsku
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12. měsíců
Poskytnutá částka: 77 000,-

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zachování co nejvyšší kvality života terminálně nemocných zajištěním péče v domovech pro seniory i domácnostech klientů. V rámci projektu jsou proškoleni v oblasti poskytování paliativní péče všichni pracovníci pobytových služeb i terénní zdravotní služby. Dále je vybaveno zázemí terénní služby a částečně podpořen nákup pohonných hmot a zdravotnického materiálu, který nehradí zdravotní pojišťovna.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jak se cítí senior
Poskytovatel příspěvku: NF Tesco
Poskytnutá částka: 16 000,-

Struční obsah projektu:
Projekt "Jak se cítí senior" je zaměřen na podporu osob, které se ocitly v roli osoby pečující o svého blízkého. Pořídíme tzv. Geronto-oblek, který je speciálně vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb se všemi pohybovými, zrakovými a sluchovými omezeními. Pečující osoby a další zájemci si mohou pomocí gerontoobleku na vlastním těle vyzkoušet omezení, zátěž a námahu, kterou nese senior při běžných úkonech a činnostech, např. omezenou pohyblivost kloubů, rozostřené vidění, omezení sluchu. Tento nový pohled umožní pečujícímu vcítit se do pocitů seniora a podpoří kvalitu samotné péče o něj.

Nadacni-fond-Tesco-2019-logo-150x150

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovatel příspěvku: NF Tesco
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.6. 2019 -  31. 8. 2019
Doba trvání projektu: 3 měsíce
Poskytnutá částka: 10 000,-

Stručný obsah projektu:
Za nadační příspěvek získaný v 5. kole programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Nadačního fondu Tesco byly pořízeny informační tabule na střediska Charity Český Těšín a vydání č. 2/2019 čtvrtletníku Trubač.

Nadacni-fond-Tesco-2019-logo-150x150

Projekty 2018

Název projektu: Preventivní programy pro základní školy s Majákem
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 9.2018 – 31. 8. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 53 500,-

Stručný obsah projektu:
Účelem projektu je systematické působení v oblasti rizikových projevů chování u dětí. V rámci projektu jsou realizovány preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ ve školním roce 2018/2019 na tato témata: Agrese a šikana, Návykové látky, Bezpečnost na internetu a sociálních sítích, Dobrá třídní parta, Volný čas.

logo_jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Zdravé a hravé prázdniny s Majákem
Poskytovatel příspěvku: NF Albert dětem – Bertík pomáhá 2018
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 6. 2018 – 31. 8. 2018
Doba trvání projektu: 3 měsíce
Poskytnutá částka: 35 000 Kč


Stručný obsah projektu:
Podstatou tohoto projektu je zamezit působení sociálně patologických jevů na děti uspořádáním celkem 4 příměstských táborů v období hlavních prázdnin. Tábory jsou již od r. 2015 vedeny s tématikou zdravého životního stylu pro děti a mládež od 5 do 15 let. V roce 2018 celý táborový týden navíc doplníme o ruční práce a kulturně poznávací akce. Hlavní náplní bude kladení důrazu na správné stravování dětí, jejich pohyb, zručnost a práci v kolektivu. V rámci projektu budou vytvořeny také naučné a zároveň zábavné brožury pro všechny táborníky.

logo albert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Zkvalitňujeme péči prostřednictvím bazální stimulace
Poskytovatel příspěvku: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 5. – 31. 8. 2018
Doba trvání projektu: 4 měsíce
Poskytnutá částka: 50 000 Kč


Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zlepšit kvalitu života seniorů, osob se sníženou soběstačností prostřednictvím vzdělávání pracovníků v přímé péči v oblasti bazální stimulace. Převažující cílovou skupinou služeb Charity Český Těšín jsou senioři a naši pracovníci se neustále vzdělávají s cílem zlepšení péče o tyto seniory.

VDV-logo-2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jezdíme snadněji s Charitou II.
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 150 000 Kč

Stručný obsah projektu:
V rámci tohoto projektu je realizována specializovaná doprava pro seniory, osoby s dočasným či trvalým zdravotním postižením za zvýhodněných podmínek. Provozem specializované dopravy pomáháme lidem s dočasným či trvalým zdravotním postižením v jejich mobilitě po území města Český Těšín a okolí a také dle individuální dohody po území Moravskoslezského kraje (např. návštěva lékaře, pohřeb). Doprava je zajišťována v pracovních dnech.

S ohledem na kvalitu a odbornost služby byla do auta namontována otočná sedačka, která zajistí klientům snadnější nastupování a vystupování z vozu. Dále z důvodu zvýšených potřeb osob se zdravotním postižením má pracovník zabezpečující specializovanou dopravu (řidič) kvalifikaci pracovníka v sociálních službách.

MSK - logo HD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Podpora specializované dopravy Charity Český Těšín
Poskytovatel dotace: Město Český Těšín
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 30 000 Kč


Stručný obsah projektu:
I v rámci tohoto projektu je realizována specializovaná doprava pro seniory, osoby s dočasným či trvalým zdravotním postižením za zvýhodněných podmínek. Účelem tohoto projektu je částečné pokrytí provozních nákladů přepravní služby Charity Český Těšín.

logo_Cesky_Tesin_RGB-nové

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Vzdělávání a ochrana práv seniorů
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 30 700 Kč

Stručný obsah projektu:
Díky podpoře tohoto projektu budou během celého roku 2018 v Charitním centru pro seniory a v domovech pro seniory Charity Český Těšín realizovány semináře na témata ochrana práv seniorů, zdraví, zdravý životní styl, způsoby zabezpečení majetku, skryté nebezpečí v oblasti rizikového chování na internetu, poskytování první pomoci, finanční gramotnost a další. Přednášek se uskuteční celkem 7 a závěrem vznikne osvětová příručka pro seniory v nákladu 350 ks, která bude rozdána klientům v seniorském věku všech našich služeb.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Poznáním ke kultuře III.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Projekt navazuje na projekt Poznáním ke kultuře II. Cílem je vhodně nastavenými činnostmi podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením a „zatraktivnit“ jejich podzim života. V rámci tohoto projektu jsou pořádány výtvarné kurzy v Charitním centru pro seniory, a to 2x měsíčně v průběhu roku, které vyvrcholí oblíbenou podzimní výstavou, která bude opět zahájena slavnostní vernisáží.

bar.ces.poz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Charity Český Těšín
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
Doba trvání projektu: 6 měsíců
Poskytnutá částka: 300 000 Kč

Stručný obsah projektu:
S ohledem na špatný stav vozového parku Charity Český Těšín a vysoké dojezdové vzdálenosti budou z projektu pořízeny dva zánovní osobní automobily včetně příslušenství (tzv. roční vozy stále se zárukou či stáří vozu do 3 let) pro poskytování Charitní pečovatelské služby. Služba je zajišťována 13 pracovnicemi v oblasti Těšínského Slezska.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Novým automobilem snadněji ke klientům Charitní asistence
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 250 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění péče a života osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Podpora je zaměřena na pořízení nového motorového vozidla – osobního automobilu (5 míst) sloužícího pro potřeby poskytované služby – Charitní asistence.

MSK - logo HD

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Komfortnější přeprava klientů
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019
Doba trvání projektu: 10 měsíců
Poskytnutá částka: 500 000 Kč

Stručný obsah projektu:
V rámci projektu "Komfortnější přeprava klientů" byl zakoupen automobil Renault Trafic Passenger, který slouží k zajištění péče o klienty Charitního domu pro seniory v Hnojníku, jenž ročně poskytuje služby až 60 klientům. Zakoupený automobil významnou měrou přispěl k naplnění potřeb klientů domova pro seniory, k zachování rozsahu a kvality poskytovaných služeb. Nyní je možné klienty domova pohodlně dopravit k lékaři, hromadně dopravit na různé kulturní akce pořádané pro klienty a společné aktivity. Automobil je také využíván k zajištění nákupů pro potřeby domova a klientských nákupů.

MSK - logo HD

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Auto klientům stále k dispozici
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019
Doba trvání projektu: 10 měsíců
Poskytnutá částka: 300 000 Kč

Stručný obsah projektu:
V rámci projektu "Auto klientům stále k dispozici" byl zakoupen osobní automobil Dacia Dokker, který slouží k zajištění péče o klienty Charitního domu pokojného stáří, jenž ročně poskytne služby 30 - 35 klientům. Zakoupením automobilu došlo k zajištění všech potřebných služeb domova pro osoby, které z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu nemohou žít ve svém domácím prostředí při zachování jejich individuálních potřeb. Pořízený automobil slouží k zajištění zdravotní péče, odvoz pravidelných odběrů krve do laboratoře, nákupy a donášku léků, k dopravě sociálních pracovníků na sociální šetření u zájemců o službu, převoz klientů na kulturní akce a jiné volnočasové aktivity, k zajištění nákupů pro potřeby domova a také klientských nákupů.

 

MSK - logo HD

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Preventivní programy pro základní školy s Majákem
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 9.2018 – 31. 8. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 53 500,-

Stručný obsah projektu:
Účelem projektu je systematické působení v oblasti rizikových projevů chování u dětí.

V rámci projektu jsou realizovány preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ ve školním roce 2018/2019 na tato témata: Agrese a šikana, Návykové látky, Bezpečnost na internetu a sociálních sítích, Dobrá třídní parta, Volný čas.

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty 2017

Název projektu: Poznáním ke kultuře II.
Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je vhodně nastavenými činnostmi podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením a „zatraktivnit“ jejich podzim života. V rámci tohoto projektu jsou pořádány výtvarné kurzy pro klienty Charitního centra pro seniory, a to 2x týdně po celý rok. Svá díla budou klienti prezentovat veřejnosti výstavou na podzim roku 2017.

  bar.ces.poz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: „Maják“ dětem na vesnici II.
Poskytovatel projektu: Nadace OKD
Datum zahájení a ukončení projektu: 2. 3. 2017 – 31. 12. 2017
Doba trvání projektu: 9 měsíců
Poskytnutá částka: 50 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Realizací projektu „Maják“ dětem na vesnici II.“ chceme v roce 2017 poskytnout preventivní programy v menších obcích, jako jsou: Dětmarovice, Doubrava, Stonava, Horní Suchá a dalších jako Frýdek – Místek, Havířov, Karviná. Cílem střediska „Maják“ je zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin dětí včetně aktivit zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení. Jsme si vědomi toho, že potřeba našich preventivních programů je důležitá i na menších školách, které mnohdy mají snížené možnosti oproti školám velkým.

nadace-okd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Signalizační zařízení pro seniory
Poskytovatel projektu: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 Kč

Stručný obsah projektu:
V rámci projektu byla zakoupena náramková signalizační zařízení, která umožní klientům si kdekoli v nouzi přivolat pomoc, a to i mimo prostory domova. Z pokojů tak byly odstraněny veškeré přebytečné kabely, které dosud bránily nejen přivolání pomoci, ale v některých případech zabraňovaly i samostatnému pohybu klienta v pokoji.

VDV-logo-2017

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Poznávání kraje s Kometou
Poskytovatel projektu: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2017 – 31. 12. 2017
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Účelem projektu je realizace outdoorových aktivit a výletů, s cílem poznávání Moravskoslezského kraje. Jednotlivé výlety budou mít preventivní program, který zároveň vnímáme jako vhodný nástroj prevence kriminality. Součástí výletů budou nejrůznější hry, modelové situace a především zážitek. V rámci projektu budeme s klienty také posilovat klíčové kompetence, které jsou velmi důležité pro začlenění do společnosti.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jezdíme snadněji s Charitou
Poskytovatel projektu: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 2017 – 31. 12. 2017
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 300 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění života osob s dočasným, či trvalým postižením, a to prostřednictvím usnadnění jejich dopravy k lékařům, na nákup či jiné aktivity. Díky projektu „Jezdíme snadněji s Charitou“ získáme potřebné finance pro úhradu nutných provozních nákladů v roce 2017, čímž zajistíme specializovanou dopravu stávajícím klientům a nabídneme službu klientům novým.

MSK - logo HD