Služby pro seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností

 

Senioři a osoby se sníženou soběstačností jsou naší největší cílovou skupinou a nabízíme pro ně největší mnužství služeb, a to jak terénních, tak ambulantních a pobytových.

 

Terénní služby

Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů a je určená lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Charitní asistence

Charitní asistence pomáhá lidem, kteří se o sebe nemohou sami plně postarat, tak aby bylo zamezeno jejich sociální a jiné izolaci a zároveň mohli zůstat co ve svém přirozeném prostředí. Služba je poskytována v domácnostech klientů.

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba je zdravotnická péče, která je poskytována v domácnostech klientů, a to na základě aktuálního zdravotního stavu a indikace ošetřujícího lékaře.

 

Ambulantní služby

Charitní centrum pro seniory

Charitní centrum pro seniory v Českém Těšíně nabízí svým klientům aktivní a plné prožití „podzimu života“ v denním nepobytovém zařízením poskytujícím sociálně aktivizační služby se zaměřením na seniory.

 

Pobytové služby

Charitní dům pokojného stáří

Charitní dům pokojného stáří v Českém Těšíně nabízí seniorům důstojné prožití stáří v bezpečném a příjemném prostředí, a to při zachování dosavadních sociálních vztahů klientů a s možností obohacení o vztahy nové.

Charitní dům pro seniory

Charitní dům pro seniory v Hnojníku umožňuje klientům prožít stáří tak, aby s ohledem na svůj zdravotní stav a s respektem ke své osobnosti a soukromí mohli nadále žít důstojným životem, zachovali si vazby s místní komunitou a unikli sociálnímu vyloučení.