Charitní asistence

 

CHA - Michael nový

Základní ideou Charitní asistence je pomoci lidem, kteří se o sebe nemohou plně postarat, tak aby bylo zamezeno jejich sociální a jiné izolaci a zároveň mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a principy).

Cílovou skupinu Charitní asistence služby tvoří osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

Charitní asistence je terénní služba, poskytována v domovech klientů, ve stanoveném čase a rozsahu. Služba je poskytována obyvatelům města Český Těšín a jeho okolí a v obcích Těrlicko, Chotěbuz a Ropice nepřetržitě.

Charitní asistence nabízí tyto úkony:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Konkrétní rozsah služby se odvíjí od individuálních potřeb konkrétního uživatele. S klientem je sepsána smlouva o poskytnutí asistenční služby jejíž součástí je také klientem provedený výběr z nabízených činností služby a ceník.

GDPR

GDPR klienti
GDPR příbuzní a rodinní příslušníci
GDPR zájemci o službu

 

Charita  Český Těšín

Charitní asistence
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšínlogo_jpg             logo_Cesky_Tesin_RGB-nové