Nabídka činností Charitního centra pro seniory

 

  • aktivizační činnosti
  • volnočasové, pohybové a vzdělávací aktivity
  • organizace společenských akcí pro seniory (exkurze, vycházky, výlety, výstavy, besedy, přednášky, společenská setkání – plesy, zábavy)
  • základní sociální poradenství, informační servis, kontakt s institucemi ve prospěch klienta
  • stravovací program – poskytování obědů
  • poskytnutí tisku
  • návštěvy klientů v rámci terénní služby
 Klienti si mohou zvolit z následující nabídky činností:
  • Klubové činnosti (Klub Vařečka, Dámský klub, Klub společenských her, Klub dílnička, Net klub a PC kurzy, Kulečníkový klub, Klub anglického jazyka, Klub německého jazyka,Trénink paměti)
  • Pohybové činnost (Pohybové cvičení, Zumba Gold, bazén)

 

V rámci terénní služby navštěvujeme klienty, kteří v souvislosti s nepříznivým zdravotním stavem nejsou schopni do centra dojít, v jejich přirozeném prostředí. Návštěvy se uskutečňují po předchozím telefonickém kontaktu a samozřejmě se souhlasem klienta. Cílem těchto návštěv je monitoring sociálního prostředí klientů, zprostředkování informací o dění v centru apod.