Charitní dům pokojného stáří

 

Hrabka - nový MichaelZákladní ideou Charitního domu pokojného stáří je důstojné prožití stáří v bezpečném a příjemném prostředí, a to při zachování dosavadních sociálních vztahů klientů a s možností obohacení o vztahy nové. Jedná se o domov pro seniory, který je registrovanou sociální službou (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a principy).

Cílovou skupinou jsou mladší i starší senioři, z Českého Těšína a okolí, jimž zdravotní stav omezuje jejich soběstačnost v základních životních úkonech natolik, že nemohou ani s pomocí terénní služby nebo příbuzných nadále setrvat ve svém dosavadním domově. Kapacita Charitního domu pokojného stáří je 24 lůžek. 

Klientům je poskytováno ubytování a nepřetržitá péče v příjemném prostředí zajištěná kvalifikovaným personálem. Aktivity a činnosti v domově se přizpůsobují stavu a schopnostem klientů a respektují v maximální možné míře jejich osobní zvyklosti, záliby a přání. Mezi základní služby patří ubytování a strava, pomoc při osobní hygieně a péči o sebe sama, praní a žehlení, zprostředkování pravidelné lékařské péče, donáška a podávání léků, apod. Nejsou opomíjeny ani volnočasové aktivity a duchovní péče.

 

GDPR

 Dotazník

 

Charita  Český Těšín

Charitní dům pokojného stáří
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje,  města Český Těšín,
města Karviná a města Havířov.

 

logo_jpg             logo_Cesky_Tesin_RGB-nové

karvin_logo_jpg_48556 logo_havirov