Charitní dům pro seniory

 

Hrabka - nový MichaelPosláním Charitního domova pro seniory v Hnojníku je poskytování ubytování a dalších činností související s péčí o seniory, kteří z důvodů vysokého věku nebo zdravotního stavu nemohou žít ve svém domácím prostředí, protože potřebují pomoc jiných osob. Služby Charitního domu jsou poskytovány individuálně s ohledem na situaci každého klienta tak, aby zachovávaly důstojnost a podporovaly klienta v jeho samostatnosti nebo v udržování jeho stávajících schopností. Klientům je umožněno prožití smysluplného života v příjemném prostředí, včetně možnosti využití bohaté nabídky volnočasových aktivit v domově i mimo něj a mohou také rozvíjet svůj společenský život s ostatními klienty. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a principy).

Cílovou skupinou Charitního domu pro seniory jsou osoby starší 65 let s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje, které z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu nemohou žít ve svém domácím prostředí a potřebují pomoc dalších osob, přičemž tuto pomoc nelze zajistit jejich bližními či terénními sociálními službami. V odůvodněných případech je možné přijmout osobu, která dovršila minimálního věku 55 let, nebo osobu trvale žijící mimo Moravskoslezský kraj, která má rodinné vazby v okolí místa poskytované sociální služby. Kapacita domova je 50 lůžek.

Klientům je poskytováno ubytování a nepřetržitá péče v příjemném prostředí zajištěná kvalifikovaným personálem. Aktivity a činnosti v domově se přizpůsobují stavu a schopnostem klientů a respektují v maximální možné míře jejich osobní zvyklosti, záliby a přání. Charitní dům pro seniory poskytuje ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

Tablet od srdce

 

Žádosti podané jiným způsobem než osobně sociální pracovnici na adrese Hnojník 2 nebudou evidovány.

GDPR dokumenty

Dotazník

 

Charita  Český Těšín

Charitní dům pro seniory
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, statutárního města Havířov a statutárního města Karviná

logo_jpg         logo_havirov   

karvin_logo_jpg_48556