Prostředí a činnosti Charitního domu pro seniory

 

Popis prostředí, v němž je sociální služba poskytována

Jedná se  o zařízení sociální péče s nepřetržitým provozem. Stále přítomný personál poskytuje podporu, pomoc a laskavou péči seniorům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, nemají potřebné rodinné zázemí a nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí. O uživatele se zde stará tým pracovníku na potřebné odborné úrovni, který má ke stáří úctu, respektuje soukromí, osobnost a důstojnost. Svým individuálním přístupem se snaží o udržování soběstačnosti a samostatnosti uživatelů. Pracovníci vytvářejí pocit sounáležitosti a dobrých vzájemných vztahů. Snaží se vykonávat svou práci srdcem, vidět především ty druhé.

         

Popis nabízených činností sociální služby

V rámci Charitního domu pro seniory zajišťujeme tyto služby:

  • ubytování,
  • stravování,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávěných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.