Veřejný závazek

 

Poslání domova pro seniory

Posláním Charitního domova je poskytovat ubytování a další činnosti související s péčí o vlastní osobu a domácnost seniorům, kteří z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu, nemohou žít ve svém domácím prostředí, protože potřebují pomoc jiné osoby. Služby domova jsou poskytovány s ohledem na individuální situaci každého klienta tak, aby zachovávaly důstojnost a podporovaly klienta v jeho samostatnosti nebo udržování stávajících schopností.

Cíle služby:

 1. Udržovat nebo zlepšovat stávající schopnosti a dovednosti uživatelů
 • Podporujeme a motivujeme klienta v soběstačnosti a pomáháme mu dle jeho individuálních potřeb.

2. Umožnit klientům prožití smysluplného života

 • Motivujeme klienta, aby se zúčastnil volnočasových aktivit a společenského života v domově.
 • Snažíme se o rozšiřování nabídky volnočasových aktivit.
 • Snažíme se umožnit klientům zúčastnit se výletů a kulturních akcí i mimo Charitní dům pro seniory.

3. Vytvářet příjemné prostředí pro klienty

 • Každému novému klientovi je věnována zvýšená pozornost, protože jsme si vědomi toho, že nástup do domova pro seniory je velkou životní změnou.
 • Klient má možnost vybavit si pokoj dekoračními předměty (obrazy, fotografie, květiny) a nábytkem (s ohledem na dispozice pokoje).

Cílová skupina:

 • Osoby starší 65 let žijící trvale na území Moravskoslezského kraje, které z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu nemohou žít ve svém domácím prostředí, protože potřebují pomoc jiné osoby a tuto pomoc nelze zajišťovat osobami blízkými či terénními sociálními službami.
 • V odůvodněných případech je možné přijmout osobu mladšího věku, která ale dovršila minimálního věku 55 let nebo osobu trvale žijící mimo Moravskoslezský kraj, která ale má rodinné vazby v okolí místa poskytování sociální služby.

Principy poskytování sociální služby:

 • Lidskost – laskavý přístup a zájem o člověka jako jedinečnou samostatnou bytost, se svými potřebami a přáními
 • Vstřícnost – pracovníci se snaží v rámci možností vyjít vstříc přáním zájemců o službu, klientů a jejich blízkých.
 • Podpora – pracovník klienta podporuje při zvládání běžných činností.
 • Individuální přístup – všichni pracovníci přistupují ke každému klientovi dle jeho individuálních potřeb.
 • Týmový přístup – pracovníci při poskytování služby klientovi vzájemně spolupracují a předávají si informace.