Charitní ošetřovatelská služba

 

CHOS - nový MichaelZákladní ideou Charitní ošetřovatelské služby je poskytnout nemocnému odbornou zdravotní péči ve vlastním domácím prostředí. Tato péče je vykonávána registrovanými zdravotními sestrami. Pracovnice Charitní ošetřovatelské služby zajišťují také zdravotnickou péči v Charitním domě pokojného stáří v Českém Těšíně a Charitním domě pro seniory v Hnojníku.

Cílovou skupinou Charitní ošetřovatelské služby jsou lidé s akutním nebo chronickým onemocněním, se stabilizovaným zdravotním stavem. Zdravotní péče je předepisována ošetřujícím lékařem nebo na dobu 2 týdnů nemocnicí, v těchto případech je péče plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Rozsah zdravotní péče je vždy určen aktuálním zdravotním stavem klienta a prováděn na základě indikace ošetřujícího lékaře podle nabídky úkonů služby.

 

Domácí zdravotní péče může být: 

  • akutní: u klientů s akutním krátkodobým onemocněním nevyžadujícím hospitalizaci,
  • dlouhodobá: u chronicky nemocných klientů, jejichž stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí zdravotní péči kvalifikovaného personálu,
  • hospicová péče: u klientů v preterminálním a terminálním stádiu života,
  • jednorázová: provedení jednorázových výkonů bez zavádění domácí péče.

 

Charita  Český Těšín

Charitní ošetřovatelská služba
kontaktní údaje