Jak jste se dozvěděl/a o naší službě? *
Jak dlouho využíváte služeb domácí péče? *
Kdo vám doporučil využít služby domácí péče? *
Víte o možnostech stěžovat si v případě Vaší neschopnosti? *
Doporučil/a byste tuto služby svým známým? *