Úkony Charitní ošetřovatelské služby

 

 • ošetřovatelská rehabilitace, nácvik soběstačnosti-provádí registrovaná rehabilitační sestra
 • příprava a podání léků do úst
 • převazy a ošetření chronické rány
 • aplikace inzulínu a nácvik aplikace inzulínu
 • aplikace injekcí
 • infúzní terapie
 • opiátová terapie
 • měření fyziologických funkcí, krevní tlak+puls
 • odběry biologického materiálu
 • ošetření stomie / vývodu /
 • zácvik rodinného příslušníka v péči o bezmocného
 • péče o umírajícího a zemřelého v domácím prostředí
 • klyzma, výplachy, cévkování, ošetřování permanentních katetrů, odstranění cévek                                                       

Úkony Charitní ošetřovatelské služby jsou prováděny všeobecnými sestrami s praxí, které se neustále vzdělávají.

Úkony předepsané ošetřujícím lékařem jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění.