Charitní pečovatelská služba

 

CHPS - Michael novýZákladní ideou Charitní pečovatelské služby je zachovávat a rozvíjet důstojný život a umožnit klientům přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvat co nejdéle ve vlastních domovech. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a zásady).

Cílovou skupinu Charitní pečovatelské služby tvoří osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného a zrakového postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

Charitní pečovatelská služba je terénní služba, poskytována v domovech klientů, ve stanoveném čase a rozsahu. Tuto službu poskytujeme obyvatelům Českého Těšína, Chotěbuzi, Ropice, Soběšovic a Těrlicka v pracovní dny od 6:30 do 15:00.


Charitní pečovatelská služba poskytuje tyto úkony:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Rozsah poskytované služby si volí uživatel a je součástí smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, součástí smlouvy je také ceník

GDPR

GDPR zájemci o službu
GDPR příbuzní a rodinní příslušníci
GDPR klienti

 

Charita  Český Těšín

Charitní pečovatelská služba
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín

logo_jpg             logo_Cesky_Tesin_RGB-nové

 

projekt ministerstvo