Nabídka a ceník služeb

 

Rozsah činností nabízených uživatelům v rámci Charitní pečovatelské služby je dán vyhláškou č. 505/2006 Sb. Konkrétní rozsah úkonů služby se pak odvíjí od individuálních potřeb uživatele služby.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůce
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • dohled nad dodržováním léčebného režimu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při  základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • zprostředkování kontaktu a doprovázení 
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava jídla a pití
 • dovoz nebo donáška jídla  
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, do zaměstnání na instituce veřejné správy a veřejné služby, …

Cena služby

 • 116,- Kč / hod (do doby trvání úkonu se započítává i doba nezbytně nutná k přípravě úkonu; každá započatá čtvrthodina úkonu se počítá jako celá čtvrthodina)
 • 128,- Kč / úkon (velký úklid pomocí čistícího stroje)
 • obědy: dovoz, donáška jídla – 20,- Kč, cena oběda je samostatnou položkou a činí 65,- Kč (v závislosti na příspěvcích jednotlivých obcí)

Rozsah poskytované služby si volí uživatel a je součástí smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, součástí smlouvy je také ceník.