Charitní služby pro domácnosti

 

CHSpD - novéCo jsme:

Charitní pomoc při péči o dům a domácnost. Nejedná se o registrovanou sociální službu dle zákona o soc. službách, ale nádstavbu, doprovodnou službu terénních služeb pro seniory. Služby jsou zajišťovány pondělí - pátek, 7 - 15 hod.

Pro koho:

Služba je určena pro seniory, osoby s dočasným či trvalým postižením a osoby se sníženou soběstačností.

Nabízíme:

Drobné práce a pomoc s údržbou domácnosti a domova, např. sečení trávy, pokos dřevin, hrabání listí, drobné domácí práce a opravy. Neprovádíme výmalbu interiérů, péči o domácí zvířata, práci s nebezpečným materiálem. Zajišťujeme rovněž přepravu seniorů a osob se sníženou soběstačností.

Cena:

1. manuální práce v domácnostech:

  • manuální, drobné domácí a údržbářské práce: 150 Kč/hod.
  • benzín při sečení: 10,- Kč/15 min.
  • materiál při opravách: dle nakoupeného materiálu

2. přepravní služby:

  • přepravné k prvnímu a každému dalšímu stanovišti v rámci Českého Těšína (město bez přilehlých částí): 50,- Kč, cesta zpět je zdarma,
  • přepravné mimo území Českého Těšína (města): 10 Kč/km.
  • přistavení vozidla do měst mimo Český Těšín: 20 Kč
  • čas čekání a doprovod klienta: do 30 min. zdarma, nad 30 min. 28,- /15 min

3. slevy:

  • klienti jiných služeb Charity Český Těšín mají při přepravě mimo Český Těšín nárok na cestu zpět zdarma
  • při přepravě nad 100 km poskytujeme slevu 50%
  • zmíněné slevy nelze kombinovat

Forma:

Uživatel služby si jednotlivé úkony/práce objednává minimálně s dvoudenním předstihem. Měsíčně je pak prováděno vyúčtování služeb. Pracovník vede u klienta měsíční výkaz práce, který se měsíčně odevzdává jako podklad pro vyúčtování.

 

Charita  Český Těšín

Charitní služby pro domácnosti
kontaktní údaje

Provozní náklady byly částečně finančně podpořeny v rámci "Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017"

logo_jpg

 

logo CTProvozní náklady související se zajištěním služby "Přeprava seniorů a osob se sníženou soběstačností" byly částečně financovány městem Český Těšín.