Charitní středisko "Klíč"

Kde nás najdete

Adresa

Ostravská 285, Český Těšín 73701

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Charitní středisko "Klíč"

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Charita Český Těšín

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Martina Krupová

Registrační číslo služby
2409489

Poslání a cíle

Jsme tady pro ty, kteří nás potřebují. Jsme organizace s jedinečným přístupem vycházejícím z tradic charitní práce.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Další informace

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytování pomoci a podpory rodinám v Českém Těšíně a jeho spádových oblastech, ve snaze o zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. Charitní středisko „Klíč“ usiluje o to, aby rodina posílila své dovednosti tak, aby uměla náročné situace ve svém životě zvládat vlastními silami.